The Sauropsida project
Getting a tattoo and support nature? YES!

Who am I?

My name is Elfje. I'm a tattoo artist, based in Tilburg - the Netherlands. In the past few years I have done volunteer work but I felt like I wanted to do something bigger. I'm a reptile enthusiast ever since I was little, my dad and I used to have three leopard gecko's since I was nine years old and I was sold the day the first one moved into our apartment. I've always been fascinated by animals. I used to spend days in the forest just observing and searching animals. 

The current situation on the planet with so many animals going extinct in an alarming rate, bothers me a lot. And it is even bigger then that, the impact on the ecosystems and ultimately on all of us is bigger then most people know. We really need to change something. On smaller levels, at home, use less plastic, less palm oil based products, use more biodegradable products, eat less meat/fish etc. But also on a bigger scale, we need to stop clearing all the forest, driving animals to the brink of extinction, emptying our oceans, polluting nature and our oceans. The balance is gone!

So, with this in mind I started to think about what I could do to make a change. I started to read and learn more about conservation, biodiversity, ecosystems and their importance. Since a few years I was already thinking about how I could connect my two biggest passions in life: Tattoo's and animals. And here we are!


Mijn naam is Elfje. Ik ben een tattoo artiest uit Tilburg - Nederland. In de laatste jaren heb ik verschillend vrijwilligerswerk gedaan maar voor mijn gevoel wilde ik wat groters doen. Ik ben een reptielen fanaat van kleins af aan, mijn vader en ik hadden drie luipaard gekko's en ik was verkocht de eerste dag dat ze bij ons in huis kwamen wonen! Ik ben altijd gefascineerd geweest door dieren. Ik was als kind ook hele dagen in het bos te vinden, op zoek naar dieren.

De huidige situatie op onze planeet, waarbij zoveel dieren uitsterven in zo'n korte tijd, zit me aardig dwars. En het is eigenlijk nog erger dan dat, het effect op de ecosystemen en uiteindelijk op ons allemaal, is groter dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen. We moeten echt wat veranderen. Op kleine schaal, thuis, door minder plastic te gebruiken en minder op palm-olie gebaseerde producten, meer gebruik maken van biologisch afbreekbare producten en verpakkingsmateriaal en door minder vlees en vis te consumeren. Maar ook op grote schaal moet er wat gebeuren, we moeten stoppen met hele bossen weg te kappen en hiermee de dieren tot het randje van uitsterven te drijven, we moten stoppen met het leeghalen van onze oceanen en het verstoren van de balans. Stoppen met het vervuilen van het kleine beetje natuur dat we nog hebben.

Met dit alles in gedachte begon ik te denken wat ik kan doen om mijn steentje bij te dragen. Ik begon meer te lezen over conservatie, biodiversiteit en ecosystemen en het belang wat ze hebben. Sinds een paar jaar wilde ik sowieso mijn twee grote passies al combineren: Tattoo's en dieren, zie hier het resultaat!